วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

สายกีต้าร์ มีกี่ประเภท

สายกีต้าร์ มีกี่ประเภท

โดยหลักแล้ว สายกีต้าร์จะมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ
โดยทีมี สายกีต้าร์โปร่ง - สายกีต้าร์ไฟฟ้า

โดนสายกีต้าร์ทั้งสองประเภทนี้ สามารถนำไปใส่สลับกันได้ เช่นว่า นำกีต้าร์โปร่งไปใส่สายกีต้าร์ไฟฟ้า
เพื่อให้สามารถเล่นกีต้าร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งวัยรุ่น นักเรียน หรือคนอื่นๆ นิยมกันพอสมควร

สายกีต้าร์โปร่ง
จะมีส่วนผสมไม่เหมือนกับสายกีต้าร์ไฟฟ้า ซึ่งสายกีต้าร์ไฟฟ้าจะมีเหล็กอยู่มากกว่า
โดยสายกีต้าร์โปร่งจะมีขนาดใหญ่กว่าสายกีต้าร์ไฟฟ้า ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 0.010 - 0.013
ซึ่งสายกีต้าร์โปร่งจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ มีรายละเอียดดังนี้
      - สายกีต้าร์ประเภท Phosphor Bronze : สายกีต้าร์ประเภทนี้จะให้เสียงที่บาลานส์
        ไม่ทุ้มหรือแหลมคมไปทางด้านใดด้านหนึ่ง มือกีต้าร์ส่วนมากนิยมใช้คับ
      - สายกีต้าร์ประเภท 80/20 Bronze : สายกีต้าร์ประเภทนี้ให้เสียงแหลมคมชัดเจน
        แต่อาจให้เสียงเบสทุ้มน้อยกว่าสายประเภทที่กล่าวไว้ข้างบน จุดเด่นคือเสียงใส

สายกีต้าร์ไฟฟ้า
มีส่วนผสมของเหล็กมากกว่า เพื่อให้กีต้าร์ไฟฟ้าสามารถขับเสียงได้มากกว่าสายกีต้าร์โปร่ง
โดยสายกีต้าร์ไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กกว่ากีต้าร์โปร่ง โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่ 0.008 - 0.012

สายกีต้าร์นั้นจะมีอายุใช้งานเท่าไหร่นั้น ก็แตกต่างกันไปตามยี่ห้อ สภาพอากาศ หรือการดูแล
จึงมีการพัฒนาสายเพื่อให้มีอายุขัยนานมากขึ้น ซึ่งก็คือ สายกีต้าร์ประเภท Anti-Rust กันสนิม

โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสายกีต้าร์เพิ่มเติมได้ที่นี่
ประเภทสายกีต้าร์ และการดูแลสายให้อยู่กับเรา นานที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น